RESIDENCY

PREVIOUS

2014

Zhanna Kadyrova

15.01 to 14.04.2014

Ramonn Vieitez

31/03 to 01/06/2014

Felippe Moraes

02/04 to 01/06/2014

2013

David Medalla

23.08 to 23.09.2013

2014

Alan Fontes

02.06 to 07.07.2014

2013

Toby Christian

01.03 a 28.04.2013